Bầu Đức rút khỏi lĩnh vực thủy điện, tập trung dồn lực cho mảng nông nghiệp - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL