Bầu Thụy rời ghế Chủ tịch khách sạn Kim Liên - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL