Bệnh “người cây” lần đầu được phát hiện ở Việt Nam - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL