Bệnh nhân chạy thận, nhiều bệnh nền cùng 10 người ở Đà Nẵng khỏi COVID-19 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL