Bệnh nhân đầu tiên đi lại được bằng xương đùi nhân tạo ở Việt Nam - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL