Bệnh nhân khai trót "ăn" dây sạc điện thoại, nhưng bác sĩ lại tìm thấy trong bàng quang - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL