Bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 21 tiếp xúc ít nhất 96 người, có nhiều người lớn tuổi - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL