Bệnh nhân mất máu vì trong ruột có tới... 20 con giun mỏ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL