Bí ẩn về thị trấn trên núi Ba Vì bị lãng quên và lời đề nghị nhã nhặn: Hồi sinh một phần thị trấn xưa (Bài 4) - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL