Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy lý giải việc chuyển tiền cho ông Nguyễn Thành Tài - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL