Bị đồn phá sản, không thể chi trả các khoản nợ, hãng nội y Victoria's Secret đang làm ăn ra sao? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL