Bi hài chuyện sao Việt "đi Cannes" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL