Bị mời về trụ sở làm việc, rút dao đâm liên tiếp trưởng công an xã tại cây xăng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL