Bị nghi định giá thấp hơn cả nghìn tỷ đồng trước cổ phần hóa, VICEM phản hồi ra sao? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL