Bịa chuyện bạn bị giết, giấu xác trong tủ lạnh rồi đăng Facebook, thiếu niên 2k5 bị triệu tập - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL