BIDV và Viettel ký kết biên bản ghi nhớ về việc hợp tác toàn diện giai đoạn 2019-2023 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL