Biên lãi gộp giảm mạnh, Tân Tạo của nữ đại gia Đặng Thị Hoàng Yến lãi 60 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL