Biển Ninh Chữ (TP Phan Rang- Tháp Chàm) sôi động với festival ván diều quốc tế - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL