Biên tập viên bị sa thải vì đọc nhầm tên Chủ tịch Trung Quốc - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL