Biệt thự phố cổ 400m2 cựu chủ tịch Hoàng Văn Nghiên từng ở bỏ hoang giữa Thủ đô - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL