Biểu tình lan rộng khắp nước Mỹ, nhiều nơi ban lệnh giới nghiêm và huy động vệ binh quốc gia - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL