Bình Định: Chi 2 tỉ đồng nạo vét cát mỗi năm, tàu cá mắc cạn hoàn mắc cạn - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL