Bình Dương: Bất ngờ đập bỏ nhà vệ sinh miễn phí trị giá 1,6 tỉ đồng sau một năm hoạt động - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL