Bình Tây hỗ trợ đặt bia tưởng niệm cho 64 liệt sỹ Gạc Ma tại đảo Nam yết- Trường Sa - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL