Bitexco thu tiền tỉ nhưng không bảo dưỡng tòa nhà The Manor? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL