Bờ biển sạt lở đặc biệt nghiêm trọng: Cà Mau cần 150 tỷ đồng để bảo vệ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL