Lễ tang Thượng tướng Phạm Quý Ngọ theo nghi lễ cấp cao - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL