Bộ Công an đề xuất mỗi bằng lái xe có 12 điểm, nếu tài xế bị trừ hết phải thi lại - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL