Bộ Công an điều tra việc đầu tư tháp nghìn tỷ của đại gia xi măng nằm “đắp chiếu” - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL