Bộ Công an phá ổ "cát tặc" quy mô lớn, thu giữ 1.500m3 cát trái phép - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL