Bộ Công Thương yêu cầu báo cáo việc tặng bằng khen "Giáo sư âm nhạc" cho Ngọc Sơn - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL