Bộ Giáo dục đề xuất đổi "học phí" thành "giá dịch vụ đào tạo": Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói gì? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL