Bộ GT-VT kiến nghị đầu tư cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu hơn 33.000 tỷ trước năm 2030 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL