Bộ GTVT: Không tổ chức lễ khởi công, tiết kiệm để hỗ trợ miền Trung - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL