Bộ kỳ mộc bằng gỗ nu đinh nghìn năm tuổi được chào giá 3 tỷ đồng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL