Bộ Ngoại giao muốn giữ lại "đất vàng" Kim Mã để làm gì? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL