Bộ Ngoại giao thông tin về việc một cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp nhiễm Covid-19 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL