Bộ Ngoại giao Việt Nam nói về tình hình gần đây ở Biển Đông - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL