Bổ nhiệm Đại tá Hoàng Đình Chung giữ chức Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL