Bổ nhiệm nhân sự mới tại Bộ Công an, Bộ Xây dựng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL