Bổ nhiệm ông Phan Khắc Duy giữ chức Chánh văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL