Bổ nhiệm Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng giữ chức Cục trưởng cục Tổ chức cán bộ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL