Bộ Quốc phòng Mỹ phê duyệt bán 8 máy bay tiếp nhiên liệu KC-46 cho Israel - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL