Bộ Thông tin - Truyền thông thu hồi hơn 24 triệu SIM thuê bao di động - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL