Bộ trưởng bộ Công an nói về những công việc chính xử lý vụ 39 người tử vong trong container ở Anh - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL