Bộ trưởng bộ Quốc phòng chia buồn với gia đình 22 quân nhân hy sinh - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL