Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đến với bà con vùng ven tâm lũ Hà Tĩnh - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL