Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam sẽ tham dự Đối thoại Shangri - La 2016 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL