Bộ trưởng Thăng nói gì về quốc lộ vừa làm đã lún? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL