Bộ trưởng Thăng "trảm" Ban quản lý và giám đốc dự án nâng cấp QL1 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL